نـرخ هـای درج شـده در سـایت فقـط جهت اطـلاع رسـانی مـی بـاشد . جهـت انجـام معـاملـه ارزی ؛ بـا شمـاره هـای دفتـر تمـاس بگیـریـد

اخبار

جدید ترین مطالب

برترین مطالب

ارتباط با ما

[contact-form-7 404 "Not Found"]

اپلیکیشن های موبایل

جدول قیمت دلار در ۴۰ سال گذشته

جدول قیمت دلار در 40 سال گذشته   قیمت دلار در بازار آزاد در 40سال گذشته سال تومان 1357 10 1358 14 1359 20 1360 27 1361 35 1362 45 1363 58 1364 61 1365 74 1366 99 1367 96 1368 120 1369 141 1370 142 1371 149 1372 180 1373 263 1374 403 1375 444 1376 478 1377 646 1378 863 1379 813 1380 792 1381 799 1382 832 1383 874 1384 904 1385 922 1386 935 1387 966 1388 1000 1389 1100 1390 1400 – 1800 1391 1500-3800 1392 3300-3600 1393 3400-3550 1394 3150-3600 1395 3748-3425 1396 3800-4250  

اطلاعات بیشتر