انجام حواله دلار و یورو جهت واردات کنندگان محترم در سامانه نیما با نرخ مصوب بانک مرکزی

  • انجام حواله دلار آمریکـا به بانک ولـزفارگـو

  • انجام حواله یوان چین

  • انجام حواله درهم امارات

  • انجام حواله یورو به کشورهای اروپایی

دفتر شیراز :۴-۵-۸-۹ ۳۶۳۴۲۴۰۲-۰۷۱ / دفتر دبــی : ۰۹۱۷۷۳۵۱۴۳۸

  • حواله یوان چین درکمترازچندساعت ازحساب مستقیم به چین

  • انجام حواله دلار آمریکا به بانک ولزفارگو

  • انجام حواله یورو به کشورهای اروپایی

  • حواله درهم امارات و تحویل نقدی در دفتر دبی

  • حواله پوند انگلیس به صورت روزانه

  • حواله دلار کانادا جهت دانشجویان و اشخاص ایرانی

حواله یوان چین

حواله درهم امارات

حواله یورو