ساعت کاری صرافی دفتر شیراز : 8:30 صبح الی 9 شب به صورت یکسره - در صورت بسته بودن درب مجتمع ، از درب کوچک داخل کوچه استفاده کنید .

 • انجام حواله روزانه درهم امارات

 • انجام حواله یوان چین به صورت مستقیم از حساب صرافی در چین

 • انجام حواله پوند انگلیس

 • انجام حواله یورو به کشورهای اروپایی

 • انجام حواله دلار آمریکـا به بانک ولـزفارگـو

دفتر شیراز :۴-۵-۸-۹ ۳۶۳۴۲۴۰۲-۰۷۱ / دفتر دبــی :

 • حواله یوان چین درکمترازچندساعت ازحساب مستقیم به چین

 • انجام حواله دلار آمریکا به بانک ولزفارگو

 • انجام حواله یورو به کشورهای اروپایی

 • حواله درهم امارات و تحویل نقدی در دفتر دبی

 • حواله پوند انگلیس به صورت روزانه

 • حواله دلار کانادا جهت دانشجویان و اشخاص ایرانی

حواله ارزی امارات

حواله ارزی دینار کویت

حواله ارزی یوان چین

حواله یورو

حواله ارزی مجارستان

حواله ارزی دلار آمریکا

حواله دلار کانادا

حواله پوند انگلیس

حواله لیر ترکیه

حواله دلار استرالیا

حواله ریال عمان