نـرخ هـای درج شـده در سـایت فقـط جهت اطـلاع رسـانی مـی بـاشد . جهـت انجـام معـاملـه ارزی ؛ بـا شمـاره هـای دفتـر تمـاس بگیـریـد

  • انجام حواله دلار آمریکـا به بانک ولـزفارگـو

  • انجام حواله دلار آمریکـا به بانک ولـزفارگـو

  • انجام حواله دلار آمریکـا به بانک ولـزفارگـو

  • انجام حواله دلار آمریکـا به بانک ولـزفارگـو

دفتر شیراز :۴-۵-۸-۹ ۳۶۳۴۲۴۰۲-۰۷۱ / دفتر دبــی : ۰۰۹۷۱۴۲۲۵۳۰۲۲ ده خط

  • حواله یوان چین درکمترازچندساعت ازحساب مستقیم به چین

  • انجام حواله دلار آمریکا به بانک ولزفارگو

  • انجام حواله یورو به کشورهای اروپایی

  • حواله درهم امارات و تحویل نقدی در دفتر دبی

  • حواله پوند انگلیس به صورت روزانه

  • حواله دلار کانادا جهت دانشجویان و اشخاص ایرانی