نـرخ هـای درج شـده در سـایت فقـط جهت اطـلاع رسـانی مـی بـاشد . جهـت انجـام معـاملـه ارزی ؛ بـا شمـاره هـای دفتـر تمـاس بگیـریـد

برترین مطالب این هفته

برترین مطالب این هفته

سامانه نیما

صرافی علیزاده با کد 14607 آماده خرید و فروش ارز شما تجار محترم در سامانه نیما می باشد .

Legal permissions

Legal permissions

  • تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰:۳۵
  • تعداد نظرات کاربران 0 نظر

Legal permissions