افزایش برداشت عابر بانک تا ۵۰۰ هزارتومان

افزایش برداشت عابر بانک تا ۵۰۰ هزارتومان

  • تاریخ انتشار : شنبه 10 فوریه 2018 08:31
  • تعداد نظرات کاربران 0 نظر

داوود محمد بیگی درباره تمهیدات اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی برای دو ماه پایانی سال، اظهار داشت: قطعا در ماه های پایانی سال، بانک ها، شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و همچنین بانک مرکزی در حالت آماده باش قرار گرفته و شیفت های کاری نیز افزایش می یابد.

وی افزود:

در این دوماه توجه به حوزه های پرداخت و تراکنش ها بیشتر مورد رصد و بررسی قرار می گیرد و اگر نیاز به ارتقا زیرساخت ها باشد، تغییرات لازم انجام خواهد شد.

 

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه گفت:

با توجه به موارد سال های گذشته، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش تراکنش وجود دارد و امسال هم قطعا چنین شرایطی داریم و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

 

محمدبیگی همچنین درباره افزایش سقف برداشت در دو ماه پایانی سال، گفت:

افزایش سقف برداشت با توجه به شرایط خاص پایانی سال و نیاز مردم به وجه نقد، تا سقف ٥٠٠ هزار تومان بصورت داخلی در هر بانک در دستور کار است.