جدول قیمت دلار در ۴۰ سال گذشته

جدول قیمت دلار در ۴۰ سال گذشته

  • تاریخ انتشار : یکشنبه 4 فوریه 2018 19:01
  • تعداد نظرات کاربران 0 نظر

جدول قیمت دلار در ۴۰ سال گذشته

 

قیمت دلار در بازار آزاد در ۴۰سال گذشته
سال تومان
۱۳۵۷ ۱۰
۱۳۵۸ ۱۴
۱۳۵۹ ۲۰
۱۳۶۰ ۲۷
۱۳۶۱ ۳۵
۱۳۶۲ ۴۵
۱۳۶۳ ۵۸
۱۳۶۴ ۶۱
۱۳۶۵ ۷۴
۱۳۶۶ ۹۹
۱۳۶۷ ۹۶
۱۳۶۸ ۱۲۰
۱۳۶۹ ۱۴۱
۱۳۷۰ ۱۴۲
۱۳۷۱ ۱۴۹
۱۳۷۲ ۱۸۰
۱۳۷۳ ۲۶۳
۱۳۷۴ ۴۰۳
۱۳۷۵ ۴۴۴
۱۳۷۶ ۴۷۸
۱۳۷۷ ۶۴۶
۱۳۷۸ ۸۶۳
۱۳۷۹ ۸۱۳
۱۳۸۰ ۷۹۲
۱۳۸۱ ۷۹۹
۱۳۸۲ ۸۳۲
۱۳۸۳ ۸۷۴
۱۳۸۴ ۹۰۴
۱۳۸۵ ۹۲۲
۱۳۸۶ ۹۳۵
۱۳۸۷ ۹۶۶
۱۳۸۸ ۱۰۰۰
۱۳۸۹ ۱۱۰۰
۱۳۹۰ ۱۴۰۰ – ۱۸۰۰
۱۳۹۱ ۱۵۰۰-۳۸۰۰
۱۳۹۲ ۳۳۰۰-۳۶۰۰
۱۳۹۳ ۳۴۰۰-۳۵۵۰
۱۳۹۴ ۳۱۵۰-۳۶۰۰
۱۳۹۵ ۳۷۴۸-۳۴۲۵
۱۳۹۶ ۳۸۰۰-۴۲۵۰