حواله وسترن یونیون

حواله وسترن یونیون

  • تاریخ انتشار : یکشنبه 9 اکتبر 2016 14:29
  • تعداد نظرات کاربران 0 نظر
نماد ارزیمقدار حوالهمبلغ کارمزد 
SymbolAmountCommission
United-States-of-America1 تا 500 دلار50 دلار
United-States-of-America501 تا 1000 دلار65 دلار
United-States-of-America1001 تا 1500 دلار80 دلار
United-States-of-America1501 تا 2000 دلار90 دلار
United-States-of-America2001 تا 2500 دلار100 دلار