دستمزد کارگران طی ۵ سال واقعی می شود

دستمزد کارگران طی ۵ سال واقعی می شود

  • تاریخ انتشار : شنبه 10 فوریه 2018 08:20
  • تعداد نظرات کاربران 0 نظر

رئیس . کانون عالی شوراهای اسلامی کار مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری را مشکل معیشت دانست و به دولت پیشنهاد کرد در یک پروسه پنج ساله به سمت واقعی کردن دستمزدها برود.

اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جامعه‌ای که بیش از ۷۰ درصد خانوارهای کارگری از حداقل‌ها برخوردارند و با حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان امرار معاش می‌کنند باید گفت که کارگران هنرمندانه زندگی می‌کنند چون در این شرایط دشوار اقتصادی با این رقم زندگی را مدیریت کردن هنر است.

وی افزود: شورای عالی کار که یک شورای ترکیبی است و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور دارند باید به اجماع و اتفاق نظر برسند که با این شرایط سخت نمی‌شود زندگی کرد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: فاصله‌ای که امروز بین معیشت کارگر و تورم واقعی به وجود آمده باید به نحوی ترمیم و پر شود که زندگی کارگران بیش از این به مخاطره نیفتد.

وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار به صراحت و شفاف مبنای تعیین مزد را اعلام کرده است، ‌ گفت:‌ فاصله‌ای که بین حداقل مزد و تورم واقعی به وجود آمده به دلیل نادیده گرفتن قانون بوده است و هر سال مزد واقعی بر اساس ماده ۴۱ تعیین نشده است.

علی‌بیگی گفت: اگر قانون به درستی اجرا می‌شد و دستمزد کارگران را بر اساس تاکید ماده قانونی تعیین می‌کردیم امروز با دشواری‌های تعیین مزد روبرو نبودیم و این فاصله ایجاد نمی‌شد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان پیشنهاد کرد: دولت در یک پروسه پنج ساله به سمت واقعی کردن دستمزدها برود و افزود: فاصله بین دستمزد واقعی و تورم هر رقمی که باشد باید آن را در یک بازه پنج ساله که به تولیدکننده فشار نیاید به حقوق کارگر اضافه کنیم یعنی غیر از نرخ دستمزدی که همه ساله در شورای عالی کار تعیین می‌شود درصدی را به دستمزدها اضافه کنیم در غیر این صورت مشکل معیشت کارگران هر سال تکرار می‌شود و زندگی آنها به مخاطره می‌افتد.