مبلغ مجاز ارز مسافرتی یورو و دلار بانک مرکزی

مبلغ مجاز ارز مسافرتی یورو و دلار بانک مرکزی

  • تاریخ انتشار : یکشنبه 13 می 2018 15:01
  • تعداد نظرات کاربران 0 نظر

به نقل از روابط عمومي بانك مركزي خروج ارز‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانكي و اوراق بهادار بي‌نام مجموعاً مازاد بر مبلغ پنج هزار (۵٫۰۰۰) يورو يا معادل آن به ساير ارزها براي مرزهاي هوايي و مبلغ دو هزار (۲٫۰۰۰) يورو يا معادل آن به ساير ارزها براي مرزهاي زميني، ريلي و دريايي ازجانب هر مسافر به خارج از كشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود به كشور و مشروط به ارائه رسيد چاپي حاوي كد رهگيري صادره از سوي باجه بانك ملي ايران و تا سقف مبلغ مندرج در رسيد مزبور در مبادي خروجي به گمرك جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
همچنين براساس ضوابط جديد ورود ارز به صورت اسكناس به كشور مجاز بوده و براي مبالغ تا ۵ هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها الزامي به اظهار آن به گمرك وجود ندارد. در صورت ورود ارز به صورت اسكناس به كشور بيش از مبلغ فوق، بانك هاي كشور مجاز به پذيرش آن به صورت سپرده مي باشند و در صورت درخواست سپرده گذار، عين آن به همراه سود مربوطه به صورت ارزي به وي پرداخت خواهد شد.