کاهش رشد اقتصادی اروپا در سال ۲۰۱۸

کاهش رشد اقتصادی اروپا در سال ۲۰۱۸

  • تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 8 فوریه 2018 17:38
  • تعداد نظرات کاربران 0 نظر

انتظار می رود رشد اقتصادی منطقه یورو نسبت به یک دهه اخیر آهسته تر شود و کاهش رشد انگلیس در بین کشورهای اروپائی مشهودتر باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، پیر موسکوویچی – کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا – گفت: رشد اقتصادی منطقه یورو به نسبت رشد سریع یک دهه گذشته آهسته تر خواهد شد.

وی افزود: انتظار دارد تورم به آهستگی افزایش یابد.

به گفته موسکوویچی، برای هر دو منطقه یورو و اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی بازبینی شده است و به ۲.۳ درصد کاهش یافته است و شما پی به این نکته می برید که اختلافی بین منطقه یورو و سایر اعضای اتحادیه اروپا وجود ندارد. ریسک های کاهنده عمدتا از طرف خارج از اتحادیه وارد می شود، این ریسک ها شامل تاثیر سیاست های آمریکا، آثار ناشناخته برگزیت، نا اطمینانی های سیاسی و تنش های ژئوپلتیکی است.

وی گفت: انتظار می رود نرخ رشد انگلیس طی سال های پیش رو باز هم کاهش یابد و از ۱.۸ درصد سال گذشته به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۱۸ و  ۱.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ برسد.