سامانه خرید یورو

سامانه نیما راه اندازی می شود .

  سامانه نیما برای سیاست گذاران مدیریت بازار ارز را فراهم کرده و همچنین برای متقاضیان ارز امکان فعالیت‌های روشن و دقیق را مهیا کرده است. خریداران و فروشندگان به وسیله این سامانه می‌توانند ...

اطلاعات بیشتر