قیمت جهانی نفت

کشف میادین بزرگ گازی و نفتی

صالح هندی  با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون اکتشافات بسیار خوبی در منطقه دشت آبادان و جنوب استان فارس انجام شده است گفت: با اکتشافات میادین جدید نفت و گاز، ذخایر ...

اطلاعات بیشتر