پرداخت هزینه IMAT

پرداخت هزینه آزمون IMAT

پرداخت هزینه آزمون IMAT   دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در رشته پزشکی در ایتالیا را دارند و می خواهند این رشته را به زبان انگلیسی در ایتالیا بگذرانند ، ملزم به گذراندن آزمون ...

اطلاعات بیشتر